Tietosuoja

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hoivapalvelu Manner Oy (Sari Manner)

Y-tunnus 3267941-7

Syväraumankatu 5, 26100 Rauma

044 2150387

sari@hoivapalvelumanner.fi

 

Rekisterin nimi

Hoivapalvelu Manner Oy, sähköinen kirjausohjelma, laskutus ja arkisto.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen ja laskutukseen.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden muutokset

Hoitokirjaukset

Maksajan nimi, yhteystiedot ja maksuperuste

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan kanssa tehdyt palvelusopimukset ja niiden henkilötiedot. Laskutuksessa käytettävät henkilö- ja maksutiedot.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskujen kopiot siirretään sähköisesti Calcurium Oy:lle kirjanpitoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille ja vakuutuskassoille. Tietoja ei käytetä markkinointiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Kirjallinen pyyntö osoitetaan Hoivapalvelu Manner Oy:lle yllä olevaan osoitteeseen omakätisesti allekirjoitettuna.

 

Tietojen korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan kirjallisen pyynnön perusteella, joka toimitetaan yllä olevaan osoitteeseen.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kiellot toimitetaan kirjallisena Hoivapalvelu Manner Oy:lle yllä olevaan osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperinen arkisto säilytetään lain määräämän ajan, lukollisessa, palonkestävässä kaapissa, joka on Hoivapalvelu Manner Oy:n hallinnassa.  Vanhentuneet arkistot tuhotaan asianmukaisesti.

 

Evästeet

Internet-sivusto käyttää evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat selaimet.